همراهان گرامی توجه بفرمایید:

در مواقعی که حیوان خانگی شما بیش از 2 روز آب و غذا نخورده و یا بیحال و افسرده شده و یا بیش از 2 روز دارای مدفوع آبکی یا اسهال میباشد، وضعیت اورژانسی محسوب میشود و باید حتما سریعا به درمانگاه منتقل نمایید.