گمانه‌زنی جدید WHO درباره انتقال کرونا از نوعی راسو به انسان

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد ابتلای کارگران هلندی که ظاهرا توسط راسوهای “مینک” به ویروس جدید اطلاعت بیشتر دربارهگمانه‌زنی جدید WHO درباره انتقال کرونا از نوعی راسو به انسان[…]

مطالعات پیشگیری از کمبود ید در دام‌های استان مرکزی انجام شد

استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: طرح مطالعاتی پیشگیری از کمبود اطلاعت بیشتر دربارهمطالعات پیشگیری از کمبود ید در دام‌های استان مرکزی انجام شد[…]

تولید گوشت مصنوعی ماهی در آزمایشگاهی در آمریکا

استارت آپی در آمریکا ۲۰ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده تا از سلول های ماهی واقعی در آزمایشگاه گوشت اطلاعت بیشتر دربارهتولید گوشت مصنوعی ماهی در آزمایشگاهی در آمریکا[…]