بیماری‭ ‬ویروسی‭ ‬خونریزی‭ ‬دهنده‭ ‬خرگوش VHD

بیماری‭ ‬ویروسی‭ ‬خونریزی‭ ‬دهنده‭ ‬خرگوش‭(Rabbit‭ ‬Viral‭ ‬Hemorrhagic‭ ‬Disease) VHD‭ ‬‬ یک‭ ‬بیماری‭ ‬بسیار‭ ‬واگیردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬calciviruse‭  ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭. اطلاعت بیشتر دربارهبیماری‭ ‬ویروسی‭ ‬خونریزی‭ ‬دهنده‭ ‬خرگوش VHD[…]

۶ علت بسیار مهم پرکنی در طوطی‌ها

علل و درمان ایجاد بیماری پرکنی در کاسکو، کاکادو، شاه‌طوطی و … یکی از مهمترین بیماری‌های پرندگان خانگی (طوطی‌سانان) بیماری‌ اطلاعت بیشتر درباره۶ علت بسیار مهم پرکنی در طوطی‌ها[…]

نکات مهم کوتاه کردن ناخن سگ و گربه

کوتاه کردن ناخن سگ و گربه برای سلامت حیوان بسیار حیاتی است و عدم توجه به این مسئله باعث بروز اطلاعت بیشتر دربارهنکات مهم کوتاه کردن ناخن سگ و گربه[…]

جوجه کشی و پرورش قناری را در منزل

بدون خواندن این مقاله جوجه کشی و پرورش قناری را در منزل انجام ندهید در این مقاله قصد داریم اطلاعات اطلاعت بیشتر دربارهجوجه کشی و پرورش قناری را در منزل[…]

شیر خام غیر پاستوریزه و بیما ریهای مشترک

با توجه به کثرت عوامل عفونی و بیماریزای بیماریهای انسان که تا چند سال پیش حدود ۱۶۰۹مورد توسط سازمان جهانی اطلاعت بیشتر دربارهشیر خام غیر پاستوریزه و بیما ریهای مشترک[…]