انعقاد تفاهم‌نامه بین نظام دامپزشکی و بانک صادرات خراسان رضوی/ پرداخت تسهیلات بلند مدت ۵ساله به دامپزشکان

انعقاد تفاهم‌نامه بین نظام دامپزشکی و بانک صادرات خراسان رضوی/ پرداخت تسهیلات بلند مدت ۵ساله به دامپزشکان مشاهده خبر

question