جنتامایسین ۱۰ (جنتاسین ۱۰) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ جنتامایسین یک آنتی‌بیوتیک از گروه اطلاعت بیشتر دربارهجنتامایسین ۱۰ (جنتاسین ۱۰) | ماکی دام[…]

طب سوزنی در اسب، تلفیق تشخیص و درمان لنگش

طب سوزنی در اسب، تلفیق تشخیص و درمان لنگش

اخیرا افزایش چشمگیری در استفاده از طب سوزنی و ماساژ درمانی دامپزشکی توسط دامداران و دامپزشکان منطقه دیده شده است. اطلاعت بیشتر دربارهطب سوزنی در اسب، تلفیق تشخیص و درمان لنگش[…]

کتوپروفن (کتوجکت) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کتوپروفن یک ضد التهاب غیر اطلاعت بیشتر دربارهکتوپروفن (کتوجکت) | ماکی دام[…]

ویتامین A (رتیناویت) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ویتامین A  در حفظ ساختار اطلاعت بیشتر دربارهویتامین A (رتیناویت) | ماکی دام[…]

لیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) | ماکی دام

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بی‌حس کننده‌های موضعی  عموماً نمک‌های اطلاعت بیشتر دربارهلیدوکائین + نورآدرنالین (لیدونالین) | ماکی دام[…]

منادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت)

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ منافتون و دیگر ترکیبات ویتامین اطلاعت بیشتر دربارهمنادیون سدیم بی سولفیت (منادیوویت)[…]

question