حیوان آزاری چیست و حیوان آزار کیست؟

حیوان آزاری (به انگلیسی:Animal abuse) به سوء استفاده و آزار و اذیت حیوانات گفته می‌شود که حتی بی توجهی نسبت اطلاعت بیشتر دربارهحیوان آزاری چیست و حیوان آزار کیست؟[…]

منابع مطالب و مقالات

مطالب و مقالاتی که در اپلیکیشن مورد استفاده قرار میگیرد به شرح زیر میباشد: ۱-اقتباس از مقالات علمی پژوهشی از اطلاعت بیشتر دربارهمنابع مطالب و مقالات[…]

question