بایوفیلم چگونه تشکیل می‌شود؟ | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تأمین آب، هوا، و خوراک مناسب و اطلاعت بیشتر دربارهبایوفیلم چگونه تشکیل می‌شود؟ | ماکی دام[…]

کروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش اول)

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ داشتیم برای تعطیلات عید چینی آماده اطلاعت بیشتر دربارهکروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش اول)[…]

موارد استفاده نانونقره در جهان و ایران

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ شرکت توسعه بازار سام به سفارش اطلاعت بیشتر دربارهموارد استفاده نانونقره در جهان و ایران[…]

مصرف نانونقره در ایران | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ وضعیت استفاده از نانونقره در ایران اطلاعت بیشتر دربارهمصرف نانونقره در ایران | ماکی دام[…]

کروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش دوم)

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ما جایی زندگی می‌کنیم که آب‌وهوای اطلاعت بیشتر دربارهکروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش دوم)[…]

بیماری های داخلی حیوانات کوچک

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کتاب بیماری‌های داخلی حیوانات کوچک، چاپ اطلاعت بیشتر دربارهبیماری های داخلی حیوانات کوچک[…]

سرنگ هوشمند برای پیشگیری از بیماری ها

به گزارش ایسنا، یکی از مشکلات مهم حوزه سلامت در هند، استفاده از سرنگ های استفاده شده است و بسیاری اطلاعت بیشتر دربارهسرنگ هوشمند برای پیشگیری از بیماری ها[…]

کتاب جامع طب داخلی | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این کتاب به گونه‌ای طراحی شده اطلاعت بیشتر دربارهکتاب جامع طب داخلی | ماکی دام[…]

دوستی‌های غیرمعمول | ماکی دام

به گزارش دامپزشک، چند هفته‌ پیش داستان یک نهنگ که دلفینی معلول و ناقص را تر و خشک می‌کرد و اطلاعت بیشتر دربارهدوستی‌های غیرمعمول | ماکی دام[…]