رهیافتی بر مصرف داروهای ضدالتهاب در بیماری های عفونی

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مصرف داروهای ضد التهاب استروئیدی ازجمله دگزامتازون اطلاعت بیشتر دربارهرهیافتی بر مصرف داروهای ضدالتهاب در بیماری های عفونی[…]

با کارکنانتان، درباره ضعف کارآیی شان چگونه گفتگو می کنید؟

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هر کارفرمایی، یک نفر را در اطلاعت بیشتر دربارهبا کارکنانتان، درباره ضعف کارآیی شان چگونه گفتگو می کنید؟[…]

نکاتی پیرامون تولید پرمیکس | ماکی دام

نکاتی پیرامون تولید پرمیکس | ماکی دام

  به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ پرمیکس ترکیبی از ویتامین‌ها، مواد اطلاعت بیشتر دربارهنکاتی پیرامون تولید پرمیکس | ماکی دام[…]

روش های کنترل کیفیت پرمیکس

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ روش‌های کنترل کیفیت پرمیکس عبارتند از: اطلاعت بیشتر دربارهروش های کنترل کیفیت پرمیکس[…]

انتخاب مواد اولیه پرمیکس | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در انتخاب مواد اولیه جهت تولید اطلاعت بیشتر دربارهانتخاب مواد اولیه پرمیکس | ماکی دام[…]

میکس کردن پرمیکس | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فرایند میکس کردن قلب هر کارخانه اطلاعت بیشتر دربارهمیکس کردن پرمیکس | ماکی دام[…]

مزایای وجود گرده افشان ها

مزایای وجود گرده افشان ها

زنبورها و سایر گرده‌افشان‌ها درمعرض انقراض قرار دارند. با این‌حال، نقش آنها برای سلامت زندگی در سیاره زمین بسیار مهم اطلاعت بیشتر دربارهمزایای وجود گرده افشان ها[…]

فول فت کتان (شای فلکس)

اهمیت فرآوری اکستروژن مرطوب بر میزان نابودی عوامل ضدتغذیه‌ای به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت اطلاعت بیشتر دربارهفول فت کتان (شای فلکس)[…]

بایوفیلم چگونه تشکیل می‌شود؟ | ماکی دام

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تأمین آب، هوا، و خوراک مناسب و اطلاعت بیشتر دربارهبایوفیلم چگونه تشکیل می‌شود؟ | ماکی دام[…]

کروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش اول)

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ داشتیم برای تعطیلات عید چینی آماده اطلاعت بیشتر دربارهکروناویروس از زبان هم‌وطن ایرانی ساکن چین (بخش اول)[…]

question