ما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم

ما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم هیچ موجود خزنده و یا دوزیستی برای زندگی کنار انسان و داخل تراریوم اطلاعت بیشتر دربارهما در اسارت موجودات زنده سهیم نمیشویم[…]

فواید و مضرات داشتن حیوانات خانگی

  فواید و مضرات داشتن حیوانات خانگیدنیای حیوانات Rating: 5.0 out of 5 تحقیقات در زمینه ارتباط نگهداری حیوانات خانگی اطلاعت بیشتر دربارهفواید و مضرات داشتن حیوانات خانگی[…]

لاک پشت دریایی سیاه (لاک پشت دریایی سبز گالاپاگوس)

لاک پشت دریایی سیاه یا لاک پشت دریایی سبز گالاپاگوس یکی از هشت گونه لاک پشت دریایی جهان است و اطلاعت بیشتر دربارهلاک پشت دریایی سیاه (لاک پشت دریایی سبز گالاپاگوس)[…]

آناتومی لاک در لاک پشت

لاک در لاک پشت ها ساختار دفاعی قدرتمندی به حساب می‌آید که در دنیای حیوانات، بی‌نظیر است. هیچ حیوان دیگری، اطلاعت بیشتر دربارهآناتومی لاک در لاک پشت[…]