خرگوش سفیدکوچولوی ماده

یه دونه خرگوش ماده سفید ک خیلی مهربون ودوسداشتنی وارومه فقط ب دلیل نداشتن جا واگذارمیشه به ی صاحب خوب ومهربون که مواظبش باشه   جهت هماهنگی و تماس روی شماره زیر بزنید: ۰۹۲۲۳۶۴۷۴۲۳