انتصاب «دکتر وحید کشاورز زمانیان» به عنوان مدیرکل جدید حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور

در این حکم «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» از وی خواسته است تا با هماهنگی لازم و استفاده از همفکری و همکاری معاونان و مدیران، شرایط لازم را برای توسعه روند تصمیم‌سازی و بهبود فعالیت‌های جاری را فراهم سازد…

حکیم مهر: ریاست سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی مدیرکل جدید حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، ظهر امروز در جلسه شورای مدیران شنبه ۱۴ تیر با صدور حکمی از سوی «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» ریاست این سازمان، «دکتر وحید کشاورز زمانیان» به سمت ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

بنابراین گزارش، ماکنعلی در حکم وحید کشاورز با اشاره به حساسیت و جایگاه خاص این دفتر و نقش کلیدی آن در برقراری ارتباطات مفید، کارآمد و سازنده در حوزه‌های مختلف درون و برون سازمانی، از وی خواسته است تا با هماهنگی لازم و استفاده از همفکری و همکاری معاونان و مدیران، شرایط لازم را برای توسعه روند تصمیم‌سازی و بهبود فعالیت‌های جاری را فراهم سازد.

لازم به ذکر است پیش از این دکتر محمد باقر مقدس به عنوان ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در حال خدمت بود.

 

 

مشاهده خبر

دیدگاهتان را بنویسید