شرایط صدور مجوز ورود و خروج حیوانات

pet migration

شرایط صدور مجوز ورود و خروج حیوانات دست آموز

در فرهنگ دهخدا واژه قرنطینه چنین تعریف شده است “قرنطینه جایی است که در آن مسافران و عابران را مورد بازرسی قرار می‌دهند و از ورود بیماران جلوگیری به عمل میآورند. این کلمه از واژه فرانسوی کواران تینه گرفته شده است”.
مفهوم گسترده تر واژه قرنطینه شامل مجموعه اقداماتی است که برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیربه کار می‌رود. در مورد انسان، دام و حتی گیاهان تقریباً از روش و اصول مشترکی پیروی می‌کند و به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر هجوم عوامل بیماریزا و عفونی تلقی می‌شود.
درقدیم الایام قرنطینه به مفهوم محصور کردن انسان و دام مشکوک یا آلوده بوده اما هم اکنون در اکثر کشورها، اقدامات اولیه بهداشتی و مقررات و قوانین مدرن و مصوب بین المللی برای امر قرنطیه اجرا می‌گردد.
قرنطینه دامپزشکی به محلی اطلاق می شود که مجموعه ای از مقررات، ضوابط و دستورالعمل های فنی- بهداشتی در یک دوره زمانی خاص بر روی دام های حساس و فرآوردهایی با منشاء دامی و سایر عوامل خطر، به منظور جلوگیری از ورود و یا اشاعه عامل بیماری، اعمال می‌شود.

قرنطینه دامی شامل دو بخش است:
بخش قرنطینه مرزی
قرنطینه داخلی

اهمیت قرنطینه در محدود کردن منطقه آلوده و جلوگیری از سرایت بیماری به مناطق دیگر است این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماری‌ها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود و در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماری‌ها و کنترل و مهار آنها اعمال گردد .  استمرار و مداومت در امر قرنطینه، باعث جلوگیری از نفوذ عوامل بیماریزا می‌شود که به موجب آن  سلامت حیوانات و به تبع آن سلامت  جامعه را به دنبال خواهد داشت.

اکنون جهت آشنایی متقاضیان به شرح مقررات کشوری برای ورود و خروج حیوانات و همچنین ورود به برخی از کشورها نظیر انگلیس، استرالیا، آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی میپردازیم.

 قوانین ومدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز بهداشتی بین المللی خروج حیوانات خانگی

گواهی سلامت دامپزشکی بخش خصوصی (مدت اعتبار این گواهی از تاریخ صدور یک هفته می باشد)
• شناسنامه بهداشتی و یک برگ کپی از صفحه اول (مشخصات حیوان) و صفحهای که برچسب آخرین واکسن هاری و دیگر اقدامات بهداشتی در آن درج شده است.
• کارت میکروچیپ و یک برگ کپی از آن (شناسایی در پرندگان با کاشت میکروچیپ و یا نصب حلقه پا امکان پذیر می باشد)  
• اصل گذرنامه مسافر و یک برگ کپی از صفحه مشخصات
• خروج حیوانات نام برده شده درلیست citis به همراه مسافر (نظیر کاسکو، کاکادو، عروس هلندی و…)  علاوه بر احراز شرایط مذکور مستلزم دارا بودن گواهی citis از سازمان محیط زیست کشور ایران و اجرای مقررات قرنطینه دامپزشکی کشور مقصد می‌باشد.
• جهت صدور مجوز برای سگ و گربه باید حداقل ۱۴ روز از تزریق آخرین واکسنهاری گذشته باشد.
• جهت خروج ازکشور اعتبار مجوز صادره ازتاریخ صدور حداکثر۱۰ روز می باشد.
• حداکثرتعداد حیوانات خانگی همراه مسافر(سگ و گربه ۲ قلاده- پرنده زینتی ۱۰ قطعه)  
• ارائه فیش  واریزی برای هر قلاده سگ و گربه ۲۲۰۰ ریال و هر قطعه پرنده ۱۱۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۳۸۳۱۲۰۷۰۰۱ به نام اداره کل دامپزشکی استان تهران نزد شعب بانک ملی
• مقررات فوق الذکرجهت  خروج حیوانات به صورت همراه مسافر به خارج از کشور می باشد چنانچه صاحب حیوان قصد انتقال حیوان به صورت CARGO (بدون همراه) را دارد لازم است علاوه براحراز شرایط فوق قبلاً با دامپزشکی کشور مقصد هماهنگی نماید و به کلیه مسئولیت‌ها و خسارت های ناشی از آن توجه داشته باشد.

در صورت عدم رعایت قوانین یاد شده اجازه خروج از کشور‌ و یا ورود به کشورمقصد داده نمیشود و یا در مواردی که اجازه ورود به کشور مقصد داده شود طبق قانون قرنطینه ای آن کشور باید حیوان زمانی را در قرنطینه سپری نماید.

pet migration 1

قوانین و مدارک مورد نیاز برای ورود حیوانات خانگی به کشور

اصل گواهی بهداشتی بین المللی از دامپزشکی دولتی کشور مبدأ به نام مسافر و به زبان فارسی یا انگلیسی
•  شناسنامه بهداشتی حیوان به نام مسافر
•  دارا بودن میکروچیپ
•  ورود سگ و گربه به صورت ارسال پستی (فریت) به کشور ممنوع است.
•  ورود سگ و گربه به همراه مسافر حداکثر ۲ قلاده و ورود پرندگان خارج از لیست citis 10 قطعه می باشد ضمنا”  ورود پرندگان خانگی نظیر مرغ و خروس و غاز و اردک و نظایر آن ممنوع می باشد.
•  ورود حیوانات مشمول مقررات Citis علاوه بر موارد فوق مستلزم دریافت مجوز ورود از سازمان دامپزشکی کشور و همچنین دارا بودن گواهی نامه citis از سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبدا می باشد.
• ورود حیوانات به صورت CARGO (به استثناء سگ و گربه که ممنوع است) مستلزم دریافت مجوز ورود از سازمان دامپزشکی کشور می باشد.
• فیش واریزی برای هر قلاده سگ یا گربه ۲۲۰۰ ریال و هر قطعه پرنده ۱۱۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۳۸۳۱۲۰۷۰۰۱ به نام اداره دامپزشکی استان تهران نزد بانک ملی ایران می باشد.
•  در صورت عدم رعایت مقررات فوق الذکر حیوان به مدت ۲۱ روز قرنطینه می‌گردند.

مقررات مربوط به خروج حیوان از ایران و ورود به سایر کشورهای جهان

کشورها از لحاظ وجود یا عدم وجود بیماری هاری (یکی از خطرناک ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان) به سه دسته تقسیم می‌گردند:

  1. کشورهایی که این بیماری در آنها ریشه کن شده است (rabies  free  countries) نظیر انگلیس، استرالیا.
  2. کشورهایی که شیوع بیماری هاری در آنها پایین است. (Third  countries)  نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا ، کانادا و مکزیک…
  3. کشورهایی که شیوع بیماری هاری در آنها بالا است (high  incidence  of  rabies) نظیر ایران، ترکیه، امارات…
قبل از سفر توجه به این نکته که کشور مقصد شما جز کدام یک از گروه های بالا می باشد مهم است. (شما می توانید لیست کشورهای طبقه بندی شده براساس بیماری هاری را در سایت pettravel.com مشاهده نماید).

سفر از ایران به کشورهای دسته اول

ورود به این کشورها از ایران بدون قرنطینه، ممنوع می باشد. مقررات مذکور در اکثر این کشورها صدق می کند. کشور انکلیس از سال ۲۰۱۲ تغییراتی در مقررات ورود حیوانات داده است. در صورت داشتن شرایط زیر، ورود بلامانع است:
- میکروچیپ
- واکسیناسیون هاری

پس از واکسینه شدن حیوان باید حتماً اطلاعات واکسیناسیون در گواهی بهداشتی بین المللی و شناسنامه ثبت شود که این اطلاعات شامل:

– سن حیوان
- شماره میکروچیپ و تاریخ دقیق تزریق میکروچیپ
- تاریخ دقیق انجام واکسیناسیون  
- نام واکسن و شماره سری واکسن و تاریخ انقضاء آن
- تاریخ واکسیناسیون یادآور (که باید زمان واکسیناسیون با محاسبات شرکت سازنده واکسن هم خوانی داشته باشد)  
- تست خون جهت اندازه گیری تیترآنتی بادی هاری

pet migration 3

نمونه خون باید حداقل ۳۰ روز پس از واکسیناسیون هاری گرفته شود و باید به یکی از آزمایشگاه های مورد تأیید اتحادیه اروپا فرستاده شود. (این ۳۰ روز باید از روز بعد از واکسیناسیون محاسبه گردد.)

تست خون باید تیتر آنتی بادی را IU/ML 5/0 و یا بیشتر از این مقدار نشان دهد.

اگر تست خون توسط آزمایشگاه قابل قبول اعلام گردد، حیوان سه ماه بعد از نمونه گیری اجازه ورود به این کشور را دارد.

– مدارک مربوطه (گواهی بهداشتی بین المللی صادره از سازمان دامپزشکی ویا واحدهای تابعه و فرم (Veterinary   certificate  Eu- Annex2)

– درمان انگلی سگ ها  بین ۲۴ تا ۱۲۰ ساعت قبل از ورود (Tapeworm)

– حمل و نقل باید توسط خطوط هوایی و شرکت های حمل ونقل مورد تأیید AHVLA انجام شود.

سفر از کشور ایران به کشورهای دسته دوم (Third countries)

جهت سفر به این کشورمدارک ذیل لازم است:

– دارا بودن میکروچیپ
- انجام تست خون جهت اندازه گیری تیتر آنتی بادی هاری (از آزمایشگاه های مورد تائید اتحادیه اروپا)  
- تکمیل و تایید فرم رسمی اتحادیه اروپا توسط سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای تابعه
- گواهی بهداشتی بین المللی صادره از سازمان دامپزشکی کشور یاو احدهای تابعه

جهت سفر به آمریکا و کانادا که جز کشورهای دسته دوم می باشند نیازی به آزمایش تیتر هاری نمی باشد.

سفر از ایران به کشورهای دسته سوم

فقط نیاز به گواهی بهداشتی صادره از سازمان دامپزشکی کشور یا سایر واحدهای تابعه می باشد.
(کشورهای مالزی و امارات علاوه بر  گواهی بهداشتی نیاز به آزمایش تیتر هاری دارند که آزمایشگاه های ایران مورد تائید این کشورها هستند)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =

سلام

برای پیام به پشتیبانی ضربه بزنید

اسکرول به بالا