بیماری‭ ‬ویروسی‭ ‬خونریزی‭ ‬دهنده‭ ‬خرگوش VHD

Rabbit Viral Hemorrhagic Disease

بیماری‭ ‬ویروسی‭ ‬خونریزی‭ ‬دهنده‭ ‬خرگوش‭(Rabbit‭ ‬Viral‭ ‬Hemorrhagic‭ ‬Disease) VHD‭ ‬‬ یک‭ ‬بیماری‭ ‬بسیار‭ ‬واگیردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬calciviruse  ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭. ‬خرگوش‌های‭ ‬گونه‭ ‬oryctalagus‭ ‬cuniculus‭ (‬که‭ ‬شامل‭ ‬خرگوش‭ ‬های‭ ‬وحشی‭ ‬و‭ ‬اهلی‭ ‬اروپایی‭ ‬می‌شود‭) ‬تنها‭ ‬خرگوش‌هایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬مبتلا‭ ‬می‌شوند‭. ‬VHD‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬عنوان‌های ‭ ‬RHD‭ (‬Rabbit‭ ‬Hemorrhagic‭ ‬ Disease‭)‬‭ ‬و‭ ‬RCV‭ (‬Rabbit‭ ‬calcivirus‭)‬‭ ‬و‭ ‬RCD‭ (‬Rabbit‭ ‬calcivirus‭ ‬disease‭)‬‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭.‬

‭ ‬VHDبرای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۴‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬جین‭ ‬دیده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیایی،‭ ‬قسمت‭ ‬اعظم‭ ‬اروپا،‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬نیوزلند‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۸‭ ‬در‭ ‬مکزیک‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬شیوع‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬امروزه‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬اولین‭ ‬مورد‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬درIowa‭ ‬تایید‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬مورد‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬پرورش‭ ‬خرگوش‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬۲۷‭ ‬خرگوش‭ ‬خانگی‭(‬palominos‭ ‬and‭ ‬California‭ ‬white‭ ) ‬ نگهداری‭ ‬می‌شد،‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬تا‭ ‬ماه‭ ‬آپریل‭ ‬۲۵‭ ‬خرگوش‭ ‬از‭ ‬۲۷‭ ‬خرگوش‭ ‬موجود‭ ‬مردند‭ ‬و‭ ‬۲خرگوش‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬یوتانازی‭ ‬یا‭ ‬مرگ‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬کشته‭ ‬شدند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬شیوع‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬فقط‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬نگهداری‭ ‬خرگوش‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬منشا‭ ‬شیوع‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬هنوز‭ ‬ناشناخته‭ ‬است‭. ‬اخیرا‭ ‬درگیری‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬Utah‭ ‬نیز‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‭.‬

نشانه‌های‭ ‬بالینی‭ ‬VHD‭ ‬شامل‭ ‬تب،‭ ‬بی‭ ‬حالی،‭ ‬کاهش‭ ‬اشتها،‭ ‬اسپاسم‭ ‬یا‭ ‬گرفتگی‭ ‬عضلات‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬ناگهانی‭ ‬است‭ ‬اگرچه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬علایم‭ ‬بالینی‭ ‬بمیرند‭. ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۹۰درصد‭ ‬خرگوش‌های‭ ‬مبتلا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬پیشرفت‭ ‬می‌کند،‭ ‬بمیرند‭ (‬مرگ‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬۱تا۳‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آلودگی‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭).‬

عامل‭ ‬ویروسی‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬بسیار‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭ (‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۱۰۵‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬دمای‭ ‬اتاق‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۲۲۵‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬دمای‭ ‬۳۸درجه‭ ‬سانتی‌گراد‭ ‬زنده‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭) ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬خرگوش‌های‭ ‬آلوده‭ ‬یا‭ ‬مدفوع‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬جوندگان‭ ‬انتقال‭ ‬یابد‭ (‬انتقال‭ ‬مکانیکی‭). ‬خرگوش‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬جان‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬می‌برند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ناقل‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خرگوش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬انتقال‭ ‬دهند‭.‬

هیچ‭ ‬درمانی‭ ‬برایVHD  ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬واکسن‌هایی‭ ‬که‭ ‬حاوی‭ ‬ویروس‭ ‬کشته‭ ‬شده‭ ‬هستند‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬بیماری‭ ‬اندمیک‭ ‬شده‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شوند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هیچ‭ ‬واکسنی‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬

چندین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ابتلای‭ ‬خرگوش‭ ‬به‭(Rabbit‭ ‬Viral‭ ‬Hemorrhagic‭ ‬Disease) VHD‬‭ ‬ وجود‭ ‬دارد‭:‬

خرگوش‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬بسته‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬نگهداری‭ ‬کنید‭. ‬هر‭ ‬خرگوشی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬بیرون‭ ‬ارتباط‭ ‬دارد‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬خطر‭ ‬است‭. ‬جمعیت‭ ‬حشرات‭ ‬محل‭ ‬نگهداری‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهید‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬خرگوش‭ ‬دست‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بشویید‭ ‬خصوصا‭ ‬اگر‭ ‬قبلا‭ ‬با‭ ‬خرگوش‌های‭ ‬دیگر‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬خرگوش‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬بوده‌اید‭. ‬لباس‌ها‭ ‬و‭ ‬کفش‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬بشویید‭. ‬خرگوش‌های‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬۵‭ ‬روز‭ ‬قرنطینه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬آنهارا‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬جدا‭ ‬کنید‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مرتب‭ ‬محل‭ ‬زندگی‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬را‭ ‬تمیز‭ ‬و‭ ‬ضدعفونی‭ ‬کنید‭. ‬

VHD‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مسری،‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬کشنده‭ ‬است،‭ ‬اگرچه‭ ‬که‭ ‬انسان‌ها‭ ‬یا‭ ‬حیوانات‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بین‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬گسترش‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬نتایجی‭ ‬کشنده‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۵‭ ‬یک‭ ‬تصادف‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ویروس‭ ‬آزاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬۸‭ ‬هفته‭ ‬۱۰میلیون‭ ‬خرگوش‭ ‬را‭ ‬بکشد‭. ‬

اگر‭ ‬شاهد‭ ‬مرگ‭ ‬مشکوک‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬دلیل‭ ‬خرگوشی‭ ‬بودید‭ (‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬خرگوش‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬کوتاه‭) ‬بلافاصله‭ ‬دامپزشک‭ ‬را‭ ‬مطلع‭ ‬کنید‭. ‬دامپزشک‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬را‭ ‬گزارش‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خرگوش‌هایی‭ ‬که‭ ‬احتمالا‭ ‬آلوده‭ ‬شده‌اند‭ ‬راهکار‭ ‬مناسبی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ارائه‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬روز‭ ‬رسانی‭ ‬اطلاعات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬VHD،‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬واکسن‌های‭ ‬موجود‭ ‬می‌تواند‭ ‬موجب‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ابتلای‭ ‬خرگوش‭ ‬شما‭ ‬مثل‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬خرگوش‭ ‬دیگر‭ ‬شود‭.‬

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 15 =

سلام

برای پیام به پشتیبانی ضربه بزنید

اسکرول به بالا