اثر مثبت روغن ماهی در درمان آرتریت رماتوئید

6015

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واسطه‌های التهابی مشتق از اسید آراشیدونیک در بیماری‌های التهابی باعث تداوم التهاب و علائم بالینی می‌گردند. با افزودن روغن ماهی به رژیم غذایی، اسیدهای چرب اشباع نشده امگا-۳ موجود در آن بطور رقابتی مانع تشکیل واسطه‌های التهابی گردیده و پروستاگلاندین و لوکوترین‌هائی تولید می‌کنند که فعالیت بیولوژیکی خفیف‌تر دارند و بدین طریق باعث کاهش التهاب در بیماریهائی مثل آرتریت رماتوئید می‌گردند.

این خاصیت ضدالتهابی روغن ماهی در چندین مطالعه کنترل شده نشان داده شده است. مطالعه حاضر که به روش دوسوکور، آینده‌نگر و کنترل شده با دارونما انجام شده است به بررسی اثر روغن ماهی در آرتریت روماتوئید می‌پردازد.

۴۳ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال بطور تصادفی در دو گروه درمان (تجویز روزانه ۱۰ گرم روغن ماهی) و یا شاهد (تجویز روزانه ۱۰ گرم روغن ذرت) قرار گرفتند. داروهای اولیه و رژیم غذائی بیماران بدون تغییر ادامه یافت. متغیرهای شاخص درد مفصلی (Joint pain index)، شاخص تورم مفصلی (joint swelling index)، سفتی صبحگاهی (Morning stiffness) و قدرت مشت (Grip strength) قبل و پس از درمان ارزیابی گردیده و مقدار اختلاف آنها در هر دو گروه با Paired t-test مقایسه شد.

مقایسه اختلاف دو گروه یا انجام t-test و مقایسه قدرت فعالیت فیزیکی (Functional capacity) با Wilcoxon ranks test انجام شد. در گروه درمان ۱۹ نفر و در گروه شاهد ۲۰ نفر مطالعه را کامل کرده‌اند. پس از هشت هفته درمان با روغن ماهی، شاخص درد مفصلی از ۱۱±۳۰ به ۱۱±۱۸ (P<0.01)، شاخص تورم مفصلی از ۴±۸ به ۲±۴ (P<0.01) و سفتی صبحگاهی از ۴۱±۸۷ به ۱۶±۲۴ دقیقه (P<0.01) کاهش یافته است. در گروه شاهد متغیرهای فوق به ترتیب از ۱۴±۱۹ به ۱۴±۲۵، از ۸±۸ به ۶±۷ و از ۷۱±۸۰ به ۷۵±۷۶ تغییر یافته و این اختلاف در گروه شاهد معنی‌دار نیست.

مقایسه گروه درمان و شاهد در پایان مطالعه نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری در شاخص تورم مفصلی (P<0.05)، سفتی صبحگاهی (P<0.01) و قدرت فعالیت فیزیکی (P=0.05) دیده شده است. در شاخص درد مفصلی و قدرت مشت در مقایسه با گروه شاهد تغییر معنی‌دار دیده نشده است. تحمل روغن ماهی خوب بوده و در مدت درمان عوارضی مشاهده نشد. مطالعه فوق نشان می‌دهد که روغن ماهی اثر ضدالتهابی دارد و می‌توان آن را همراه با داروهای دیگر در درمان آرتریت روماتوئید بکار برد. به علت نداشتن عوارض و سهولت دسترسی به آن در کشور ما، تجویز طولانی مدت آن در آرتریت روماتوئید پیشنهاد می‌شود.

منبع: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 9 =

واتساپ

برای پیام به پشتیبانی ضربه بزنید

اسکرول به بالا