مغز انسان و سگ کلمات را به یک صورت درک می‌کند

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تحقیقات جدیدی که پژوهشگران دانشگاه اطلاعت بیشتر دربارهمغز انسان و سگ کلمات را به یک صورت درک می‌کند[…]

معایب و مزایای عقیم کردن سگ ماده

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بحث در مورد عقیم کردن اطلاعت بیشتر دربارهمعایب و مزایای عقیم کردن سگ ماده[…]

چطور سگ را از واق واق کردن زیاد باز داریم؟

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ چطور به سگتان آموزش دهید اطلاعت بیشتر دربارهچطور سگ را از واق واق کردن زیاد باز داریم؟[…]

چطور بفهمیم سگ احساس سرما می‌کند

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سگ‌هایی که ما به عنوان اطلاعت بیشتر دربارهچطور بفهمیم سگ احساس سرما می‌کند[…]

پارک، خانه شما نیست! سگ‌ها را ببندید

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ دو سگ  گارد و شکاری اطلاعت بیشتر دربارهپارک، خانه شما نیست! سگ‌ها را ببندید[…]

سگ‌ها شخصیت صاحبانشان را بازتاب می‌دهند

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سگ‌ ها می‌توانند احساسات انسان را اطلاعت بیشتر دربارهسگ‌ها شخصیت صاحبانشان را بازتاب می‌دهند[…]

چرا سگ‌ها سرشان را کج می‌کنند

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ همه ما می‌دانیم که وقتی سگها چیزی اطلاعت بیشتر دربارهچرا سگ‌ها سرشان را کج می‌کنند[…]

باید و نبایدها در آموزش سگ

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هر سگ برای زندگی در خانه و اطلاعت بیشتر دربارهباید و نبایدها در آموزش سگ[…]

تغییر فصل سبب چه تغییراتی در حیوان خانگی شما می‌شود؟

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ غذا خوردن در تابستان گرم اطلاعت بیشتر دربارهتغییر فصل سبب چه تغییراتی در حیوان خانگی شما می‌شود؟[…]