تومور لیپوم (Lipomas) در طوطی‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ لیپوم (Lipomas) تومورهای اطلاعت بیشتر دربارهتومور لیپوم (Lipomas) در طوطی‌ها[…]

نحوه نگهداری صحیح از پرنده فنچ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فنچ‌ها با آواز اطلاعت بیشتر دربارهنحوه نگهداری صحیح از پرنده فنچ[…]

ویتامین‌های موردنیاز قناری | ماکی دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در این خبر اطلاعت بیشتر دربارهویتامین‌های موردنیاز قناری | ماکی دام[…]

بیماری جدید و سوال‌برانگیز آنفلوانزای مرغی در ایران

به گزارش «سرویس دامپزشکی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از خبرگزاری فارس؛ آنفلوآنزای اطلاعت بیشتر دربارهبیماری جدید و سوال‌برانگیز آنفلوانزای مرغی در ایران[…]

در مورد میکروچیپ‌گذاری در پرندگان بیشتر بدانیم

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ قرار دادن میکروچیپ (ریز تراشه)، اطلاعت بیشتر دربارهدر مورد میکروچیپ‌گذاری در پرندگان بیشتر بدانیم[…]

شرایط مناسب مکان نگهداری قناری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ یکی از عوامل اطلاعت بیشتر دربارهشرایط مناسب مکان نگهداری قناری[…]

شایعات را درباره مرغ هورمونی باور نکنید

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از اطلاعت بیشتر دربارهشایعات را درباره مرغ هورمونی باور نکنید[…]

آشنا کردن پرنده خانگی به اسمش

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اگر به تازگی اطلاعت بیشتر دربارهآشنا کردن پرنده خانگی به اسمش[…]

شناخت فضله پرندگان و تشخیص بیماری‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فضله شامل اطلاعات اطلاعت بیشتر دربارهشناخت فضله پرندگان و تشخیص بیماری‌ها[…]

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام – پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تعیین جنسیت اغلب اطلاعت بیشتر دربارهتعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی[…]